Dofinansowanie 5000 zł - program "Mój Prąd"

Czym jest program "Mój Prąd"?

Rząd uruchomił program „Mój prąd”, w ramach którego rozda 200 tys. zł w ramach dofinansowania do fotowoltaik. Rodziny i inni prywatni odbiorcy energii elektrycznej mogą otrzymać dotacje maksymalnie do 50 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. Program „Mój prąd” obejmie instalacje o mocach od 2 do 10 kW.

Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.

Od kiedy wejdzie program "Mój Prąd"?

Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z dnia 25 lipca 2019, dofinansowanie do paneli słonecznych w ramach programu „Mój prąd” będzie przysługiwać na koszty instalacji fotowoltaicznych poniesione od 23 lipca 2019 roku. Liczy się nie tyle sama data faktury, co data jej opłacenia.

Rozpoczęcie samego przyjmowania wniosków planowane jest na przełom sierpnia i września 2019. Aby skorzystać z dopłaty można zatem już dziś instalować na swoim dachu panele słoneczne, a dopiero po wakacjach wysłać zgłoszenie tego faktu we wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Mój prąd”.

Dla kogo program "Mój Prąd"?

Z dopłat skorzystać będą mogły jedynie osoby fizyczne.

NFOŚiGW poinformował, że dopłaty nie będą przysługiwać osobom, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować. Wsparcie nie będzie zatem przysługiwać nawet na nowe panele dokładane do istniejących.

Jak wygląda wniosek do programu "Mój Prąd" i gdzie go złożyć?

Dotacja w wysokości 50 proc. kosztów całej instalacji (jednak nie więcej niż 5000 zł) będzie wypłacana na podstawie:

1) wniosku o dofinansowanie,

2) faktur za zakup i montaż instalacji,

3) dowodu opłacenia faktury (od 23 lipca 2019)

4) dokumentu potwierdzającego instalację licznika dwukierunkowego przez dystrybutora wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Wzór takiego wniosku zostanie opublikowany przez NFOŚiGW w chwili startu naboru wniosków.

Wnioski będzie można składać jedynie w formie papierowej, składając osobiście lub wysyłając na adres NFOŚiGW.

Kiedy będą wypłacane pieniądze z programu "Mój Prąd"?

Dotacje z programu „Mój prąd” mają być wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. NFOŚiGW. Rzecznik Ministerstwa Środowiska zapewnił, że nastąpi to w „najbliższych tygodniach”, czyli najprawdopodobniej jeszcze przed końcem września.